Điều gì làm nên một môi trường học tập lý tưởng?

Một môi trường của những người chủ động – Mọi người học khi họ cảm thấy cá nhân mình đang tham gia vào một quá trình học cùng với những người khác.

Một bầu không khí tôn trọng – Mỗi cá nhân đều được đánh giá cao và sự quan tâm được chú trọng.

Một môi trường chấp nhận – Chấp nhận một ai đó nghĩa là anh/cô ấy có thể là chính mình và tự do bày tỏ quan điểm của mình mà không sợ hãi.

Một môi trường tin tưởng – là nơi mọi người tin tưởng vào chính mình và những người khác.

Một môi trường tự khám phá – là nơi người học được giúp đỡ để tìm hiểu về bản thân mình và đáp ứng nhu cầu của mình chứ không phải để những nhu cầu điều khiển lại mình.

Một bầu không khí không có sự đe dọa  – để mọi người có thể đối mặt với nhau và với các ý tưởng mà không sợ hãi.

Một bầu không khí cởi mở – Là khi những mối quan tâm, cảm xúc, ý tưởng và niềm tin cá nhân có thể được bày tỏ và xem xét một cách cởi mở.

du học Pháp, du học, đại học, liên kết quốc tế, tiếng anh, xét tuyển học bạ
Môi trường học tập lý tưởng

Nhấn mạnh vào tính độc đáo cá nhân trong học tập – là khi mỗi người hiểu rõ rằng quan điểm, niềm tin, cảm xúc, và giá trị của cô/anh ấy là quan trọng và có ý nghĩa.

Một môi trường tôn trọng và khuyến khích sự khác biệt – là nơi sự khác biệt về con người cũng được chấp nhận như sự khác biệt về ý tưởng.

Một môi trường cho phép các cá nhân được mắc sai lầm – Việc học sẽ thuận lợi nếu các sai sót được chấp nhận như là một phần tự nhiên của quá trình học.

Một môi trường chấp nhận các quan điểm khác nhau – Khi các giải pháp thay thế có thể được chấp nhận mà không chịu áp lực của việc phải tìm ra một câu trả lời duy nhất ngay lập tức.

Nhấn mạnh vào việc hợp tác đánh giá và tự đánh giá – Khi mọi người có thể tự nhìn nhận chính mình một cách đúng đắn với sự hỗ trợ của những người cùng học.  

Đó là tất cả những điều kiện cần và đủ cho một quá trình học tập hiệu quả. Hãy để Rouen đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường để chinh phục đỉnh vinh quang này. 

Rouen là một chương trình liên kết Quốc tế giữa Đại học Mở TP.HCM Đại học Rouen Normandie Pháp. Rouen luôn cố gắng tạo ra môi trường học tập tốt nhất, cơ sở vật chất hiện đại nhất và nhất là đảm bảo đầu ra chất lượng nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published.