DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG: ĐÃ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 3 NĂM – 8 HỌC KỲ

HÌNH THỨC XÉT TUYỂN: XÉT HỌC BẠ

 

ĐIền thông tin xét tuyển

    Kết quả thi THPT: