0283-838-6604

Từ thứ Hai – Thứ Sáu
Thời gian: 08:00 – 17:00

VĂN PHÒNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Phòng 403, Lầu 4,
Số 35 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM