CỬ NHÂN NGHỀ NGHIỆP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Mục tiêu đào tạo quốc tế hướng đến việc nâng cao chất lượng đào tạo ở trình độ đại học, cung cấp cho sinh viên một dịch vụ đào tạo và học tập có chất lượng tốt, hướng đến đào tạo các sinh viên có năng lực làm việc thực tế ngay khi tốt nghiệp, ngoại ngữ tốt, đáp ứng mục tiêu đào tạo của nhà trường là đào tạo mang tính ứng dụng, cung cấp nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

HỌC SINH

Đã tốt nghiệp Trung Học Phổ Thông là đối tượng đào tạo với chương trình học 3 năm

Giai Đoạn 1 và Giai Đoạn 2 (6 học kỳ)

SINH VIÊN

Hoàn thành năm 3 tại các trường đại học trong cả nước với chương trình học 1 năm

Giai Đoạn 2 (2 học kỳ)

NGÔN NGỮ GIẢNG DẠY

Ngôn ngữ giảng dạy chính của chương trình là Anh Ngữ. Vì thế sau khi tốt nghiệp, việc sử dụng thành thạo tất cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết sẽ giúp sinh viên tự tin hơn trong môi trường học tập quốc tế và dễ dàng hội nhập hơn với các vị trí việc làm tại những công ty đa quốc gia

CÁC MÔN HỌC

GIAI ĐOẠN 1

THỜI GIAN ĐÀO TẠO 6 HỌC KỲ

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO: 80 TÍN CHỈ

Business Communication

Academic English 1

Academic English 2

Academic English 3

Academic English 4

Academic English 5

Academic English 6

Academic English 7

Academic English 8

Microeconomics 1

Macroeconomics 1

Principles of Marketing

Principles of Management

Human Resource Management

Financial Management

Strategic Management

International Connection 1

TỰ CHỌN: CHỌN 4 MÔN

International Business Management

E-Commerce 

Sales Management

Business Planning

Consumer Behavior

Public Relations

Integrated Marketing Communications

CÁC MÔN KỸ NĂNG

Skills 1: Self Awareness

Skills 2: Goal setting

Skills 3: Critical Thinking

Skills 4: Creative Thinking

Skills 5: Interviewing and job application skill

Skills 6: Professional Working Skill

International Connection 2

GIAI ĐOẠN 2

THỜI GIAN ĐÀO TẠO 2 HỌC KỲ

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO 60 TÍN CHỈ (HỆ THỐNG PHÁP)

Logistique

International negotiation

Customer relationship management

English

International Economy

International trade techniques

Financial aspects of an international business

International business law

Communication techniques

International market research

Logistic management

English

Marketing

Digital culture

Commercial management tools

Project

Internship at enterprise

TỰ CHỌN: CHỌN 1 TRONG 2

France

Vietnamese